Startsted: Havnen i VesterøLæsø

 

Type: Tur-retur rute med en afstikker til Saltsyderiet. Pri-mært på cykelsti. Fortrinsvist god asfalt.

 

Sværhedsgrad: Let.

 

Turlængde: 42 kilometer.

 

Fremvist af: Nordjyllands Inline Motionister.

 

 

 

 

Fra Havnen i Vesterø ruller vi ad Vesterby Havnegade, der hurtigt får cykelsti og senere bliver til Byrumvej.
I Byrum følger vi Byrum Hovedgade, senere Østerby-vejen, venstre om mod Østerby. Gennem byen er cykelstien markeret ved striber på vejen.

Efter at have passeret Østerby Kirke drejer vi til venstre ad Østerby Havnegade. Cykelstien går en anelse forbi vejen, så i realiteten krydser vi vejen ved cykelstiens ophør, ruller lidt tilbage og drejer til højre. Herefter ruller vi på nyasfalteret vej ned til Østerby Havn.

På tilbage turen drejer vi til venstre ad Kokvadvejen, hvor Byrum Hovedgade svinger. Dernæst til højre ad Kokvadgårdsvej som vi følger, til vi drejer til venstre ad Hornfiskrønvej, der fører til Saltsyderiet.
Fra Saltsyderiet drejer vi i t-krydset til venstre ad Kokvadgårdsvej, der bliver til Storhavevej og Skovengårds-vej. I Byrum drejer vi til venstre mod Vesterø.

Læsø er som Skagen kendt for sit særlige lys, der sammen med naturen gennem tiden har inspireret kunstnere. De første kilometer byder på skov, marker og spredt bebyggelse herunder flere stråtækte huse. Fra Byrum mod Østerby bevæger tovejs cykelstien sig gennem både skovstrækninger, hvor den snor sig og passerer et par broer undervejs og forbi et marskområde med siv og vadehav.
Fra Byrum mod rønnerne ruller vi på vej med marker og gennem et tæt område med skov.

Rønnerne er Danmarks næststørste marskområde og vadehav. De lavtliggende områder er et spisekammer for store flokke af trækfugle samt vade- og andefugle.

Læsø Saltsyderi indvinder Rønnernes meget salte grundvand. Saltes sydes i åbne jernpander i en proces, som gæsterne kan se og få sat i historisk perspektiv. Saltet er en kulinarisk oplevelse og sælges til pebrede priser.

Nordjyllands Inline Motionister, NIM, der fremviser ruten, har både teknisk dygtige rulleskøjteløbere og motionister på alle niveauer. Her er halvtreds medlemmer fra 18 til 77 år. Børn kan deltage, hvis deres forældre er medlem. Klubben træner flere gange om ugen. I sommerperioden ved stierne i Aalborg Øst. Om vinteren i Gigantium. Desuden arrangeres fællesture lørdage i sæsonen. Og en række med-lemmer prøver formen af ved Berlin rulleskøjte maraton hvert år. Turen til Læsø er klubbens største fast tilbagevendende årlige begivenhed, fortæller Inge Winther, der er formand for Nordjyllands Inline Motionister.