Startsted: Kaj Lindbergsgade 200, 7730 Hanstholm.Hanstholm - Klitmøller

 

Type: Tur-retur rute på to meter bred natursti i kuperet terræn.

 

Sværhedsgrad: Let øvet.

 

Turlængde: 18,6 kilometer

 

Fremvist af: Thomas Eisum

 

 

 

 

Vi ruller mod Kystvejen, krydser den og drejer til venstre. Efter få meter kommer stien, der går i den modsatte retning på højre hånd.
Vi følger den gennem klitterne til, vi når vendepunktet ved Klitmøller og ruller tilbage. Ruten er guidens nyeste. Naturstien i Nationalpark Thy blev indviet 27. juni 2010. Skov- og Naturstyrelsen er bygherre, mens stien er finansieret af Arbejdsmarkedets Feriefond og National Park Thy.

Den er den første del af et kommende stisystem gennem National Park Thy og samtidig en del af Thisted Kommunes stiplan Det sammenbundne Thy og Hannæs. Desværre bliver de fleste kilometer kommende sti belagt med grus. Lad det være sagt. Turen gennem klitterne ligner ikke andre ruter i denne guide. Stien er mindst to meter bred og løber, bortset fra de første par hundrede meter, parallelt med Kystvejen i mindst tre meters afstand.

Den går gennem klitter med indbyggede bunkers og langs med vandet i et unikt landskab. Her er masser af bakker men så små, at det ikke er svært at bevare kontrollen. Store dele af stien er anlagt i en daværende grøft til Kystvejen, og det betyder, den over længere strækninger er forsænket i forhold til vejen. Samtidig er stien lagt øst for vejen. Det skulle give mest læ. Men vi er i Vestjylland, og her er for det meste vind, der kan mærkes.

Et skilt advarer mod vildt på vejen. Det ser vi ikke noget til. Til gengæld står der lige pludseligt et firben midt på stien og kigger. Asfalten er god men ikke fænomenal. Den er ved andet rul mindre end to måneder gammel og begyndt at flosse. Næste slidlag lægges i foråret 2011 og vil forhåbentligt rette op.

Thomas Eisum, der fremviser ruten, er 25 år og mere til skateboard og den større model hamboard end til rulleskøjter. Men han har lånt et par inlinere til lejligheden. Jeg paddelsurfer og ruller på hamboard og har tidligere været formand for Thisted Skaterklub, fortæller Thomas Eisum. Han er medlem af bestyrelsen i Surfklubben NASA i Klitmøller.
Her har de i skrivende stund travlt med at planlægge Kia Cold Hawaii PWA World Cup 13-19. september 2010.

Klitmøller er et af Europas bedste surfsteder og markedsføres i dag under brandet Cold Hawaii. Her er et rigt foreningsliv, og det er lykkedes landsbyen at vokse i kraft af surfere, der flytter til. Thomas Eisum er uddannet værktøjsmager men uden job. Derfor tager han et halvt års sabbat for at rejse og surfe i Australien.